วรากรณ์ สามโกเศศ

วรากรณ์-วีรกร ตรีเศศสิ่งละอันพันละน้อย 2557 > คำนำ

           พบกันอีกครั้งใน “สิ่งละอันพันละน้อย” ฉบับรับปีใหม่ 2557 เล่มนี้ซึ่งออกช้ากว่าทุกปีเนื่องจากผู้เขียนมัวติดตามดูเหตุการณ์ของบ้านเมืองจนพลาดกำหนดเวลาที่เหมาะสมของการจัดการ ต้องขออภัยที่มอบให้ท่านล่าช้ากว่าทุกปีที่เคยทำมา

          “สิ่งละอันพันละน้อย” เล่มนี้เป็นเล่มที่ 11 ที่ได้จัดพิมพ์ต่อเนื่องกันมาทุกปีเพื่อเป็นตัวแทนความขอบคุณและความซาบซึ้งใจในความรักและความปรารถนาดีที่ผู้ใหญ่ ญาติพี่น้อง ปิยมิตร เพื่อนร่วมงาน น้อง ๆ ตลอดจนศิษย์ที่รักทั้งหลายได้มอบให้แก่ผมและครอบครัว

          การที่เราสามารถสื่อความปรารถนาถึงกันได้ผ่านหนังสือเล่มนี้ในตอนต้นทุกปีใหม่ ผมถือว่าเป็นสิ่งที่เราควรยินดี เบิกบาน และสำนึกในการได้รับความรื่นรมย์จากการมีชีวิต สำหรับผมเองสำนึกในความโชคดีนี้ที่ได้มีโอกาสมอบหนังสือเล่มนี้เสมอ

          ในปีที่ผ่านมาผมเขียนคอลัมน์ประจำอาทิตย์ละครั้งใน “กรุงเทพธุรกิจ” (ทุกวันอังคาร) และนิตยสาร “สกุลไทย” สำหรับรายเดือนเขียนคอลัมน์สำหรับนิตยสาร ‘Real Parenting’ และนิตยสาร CP-all นอกจากนี้ก็มีรายการวิทยุประจำทุกวันอังคาร “คลื่นความคิด” 96.5 FM (เวลา 19.40 น.)

          นอกจากงานประจำเต็มเวลาที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์แล้ว ผมทำงานให้องค์กรมหาชน 2 แห่ง และเป็นประธานกรรมการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟฯ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งรับผิดชอบดูแลเด็กใน 35 จังหวัด รวม 45,000 คน

          ในปี 2557 นี้ครอบครัวของเราจะได้หลานเพิ่มมาอีก 1 คน นอกจากหลานคนแรกคือ ยูกิ (สิริพิทยา สามโกเศศ) ซึ่งมีอายุ 4 ขวบแล้ว

          ขอพระบารมีแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตลอดจนพลานุภาพแห่งความศรัทธาในความดี ความงาม และความจริง โปรดอภิบาลท่านและทุกคนที่ท่านรักให้ปราศจากโรคภัย ปลอด สิ่งเศร้าหมองที่ไม่คาดฝันทั้งปวง

          ขอให้ปี 2557 เป็นปีใหม่แห่งความหวังของคนไทยทั้งมวล และเป็นอีกปีหนึ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของท่าน

วรากรณ์ สามโกเศศ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
มนทิรา สามโกเศศ 
วรท-สิรินุช-ยูกิ สามโกเศศ 
วริมน สามโกเศศ

.................................................................

ข้อเขียนในสิ่งละอันพันละน้อย 2557


 

 

จำนวนการเยี่ยมชม 994619 ครั้ง