วรากรณ์ สามโกเศศ

วรากรณ์-วีรกร ตรีเศศบันทึกเสียงจากรายการวิทยุ

คลิปเสียงนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายการรับวันใหม่

ปี 2546 ปี 2549

ปี 2547

 

 

ปี 2548

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนการเยี่ยมชม 779069 ครั้ง