วรากรณ์ สามโกเศศ

วรากรณ์-วีรกร ตรีเศศสิ่งละอันพันละน้อย 2558 > คำนำ

          ชีวิตเวียนมาครบอีกปีหนึ่งแล้วนะครับด้วยความยินดีของทั้งคนเขียนและคนอ่านที่เราได้ผ่านชีวิตมาด้วยกันอีกวาระหนึ่ง “สิ่งละอันพันละน้อย” เล่มนี้เป็นเล่มที่ 12 ที่ผมได้จัดทำต่อเนื่องกันมาเพื่อเป็นตัวแทนแห่งความขอบคุณและความปรารถนาดีที่ผู้ใหญ่ที่เคารพ มวลปิยมิตร ตลอดจนน้องๆและศิษย์ได้กรุณามอบให้แก่ผมเสมอมา


          ปี 2557 ที่ผ่านมาเป็นปีที่ภรรยาและผมแต่งงานครบ 40 ปี และเป็นปีที่เราได้หลานปู่เพิ่มอีกหนึ่งคน สาวงามคนนี้ของครอบครัวเรามีชื่อว่า Emi (“เอ-หมิ” เป็นภาษาญี่ปุ่น มีความหมายว่า ‘รอยยิ้ม’) ณ ต้นปี 2558 เธอมีอายุ 9 เดือน ส่วนยูกิ คนสวยผู้พี่ชื่อมีความหมายว่า ‘ความสุข’ ปัจจุบันมีอายุ 5 ขวบ เราก็เป็นเช่นเดียวกับคนแก่อื่นๆ ที่มีหลานคือเว่อร์และเห่อหลานอย่างมีความสุข


          ผมทำงานที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์พร้อมกับรับใช้ชาติและสังคมอย่างยุ่งๆ เหมือนที่เป็นมาตลอดชีวิตด้วยสุขภาพที่ดีพอควรตามอายุขัย ผมยังคงออกกำลังกายด้วยการเดินบนสายพานพร้อมกับดูดีวีดีประเภทตื่นเต้นเป็นเวลาเกือบหนึ่งชั่วโมงทุกเช้า


          ในโอกาสนี้ขอส่งความรักมายังทุกท่านที่กรุณาอ่านหนังสือเล่มนี้ ขออาราธนาพลานุภาพแห่งความดี ความงาม และความจริง โปรดบันดาลให้ทุกท่านและคนที่ท่านรักประสบความสุขและสิ่งพึงประสงค์ทั้งปวง


          พบกันอีกในฉบับหน้าปี พ.ศ. 2559 ครับ

วรากรณ์ สามโกเศศ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

มนทิรา สามโกเศศ
วรท-สิรินุช-ยูกิ-เอมิ สามโกเศศ
วริมน สามโกเศศ

 ...........................................................................

ข้อเขียนในสิ่งละอันพันละน้อย 2558

จำนวนการเยี่ยมชม 897725 ครั้ง