วรากรณ์ สามโกเศศ

วรากรณ์-วีรกร ตรีเศศสิ่งละอันพันละน้อย 2559 > คำนำ

          เรามีชีวิตกันอีกหนึ่งปีนะครับ การได้ผ่านชีวิตด้วยกันอีกรอบปีหนึ่งจึงเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่ง “สิ่งละอันพันละน้อย” ที่อยู่ในมือนี้เป็นเล่มที่ 13 ที่ผมได้จัดทำต่อเนื่องกันมา เพื่อเป็นตัวแทนความขอบคุณความรักและความปรารถนาดีที่ผู้ใหญ่ที่เคารพ ปิยมิตร ตลอดจนน้องๆ และศิษย์ที่รักทั้งหลายที่ได้กรุณามอบให้แก่ผมเสมอมา

          ปกฉบับนี้ หลานสาว 2 คน คือ ยูกิ (“ความสุข”) และเอมิ (“รอยยิ้ม”) แสดงฝีมือวาดเขียนตามจินตนาการของเด็กอายุ 6 ขวบ และ 2 ขวบ ชื่อของหลานทั้งสองในภาษาญี่ปุ่นสื่อว่าครอบครัวปรารถนาให้มีความสุขในชีวิตมากกว่าร่ำรวยเงินทองแต่ไร้ความสุข หน้าที่สำคัญของพ่อแม่และปู่ย่าตายายก็คือให้ความทรงจำที่ดีที่สุดแก่เขาเพื่อเป็นพลังสะสมทางจิตวิทยาเก็บไว้ต่อสู้สิ่งไม่พึงปรารถนาซึ่งเขาต้องเผชิญในชีวิตข้างหน้า

          ปีใหม่นี้มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในชีวิตของผม กล่าวคือตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ปีใหม่นี้เป็นต้นไป ผมมิได้เป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผมได้ทำงานในตำแหน่งนี้มาเกือบ 9 ปี ซึ่งจะครบวาระที่สามพอดี ก่อนครบวาระผมจึงขอลาออกมาทำงานอื่นๆ ให้ชาติและสังคมในเวลาที่เหลือของชีวิตครับ

          ผมพยายามจัดการความยุ่งๆ ของเวลาเพื่อให้สามารถทำบางอย่างที่ฝันไว้แต่ยังไม่เป็นจริง เช่น เดินขึ้นภูกระดึง ใช้เวลาอยู่กับเพื่อนๆมากขึ้น พาภรรยาไปหาหมอได้บ่อยๆ มีเวลาอยู่กับหลานมากขึ้น กลับมาเล่นกอล์ฟอีกครั้ง ท่องเที่ยวในประเทศกำลังพัฒนามากขึ้น อ่านหนังสือมากขึ้นฯลฯ

          ในวาระขึ้นปีใหม่ผมขอส่งความรักผ่านทุกตัวอักษรของหนังสือเล่มนี้มายังทุกท่านและขออาราธนาพลานุภาพแห่งความศรัทธาในความดี ความงาม และความจริงโปรดบันดาลให้ทุกท่านและคนที่ท่านรักประสบความสุขและสิ่งต้องประสงค์ทุกประการ

          พบกันอีกในฉบับหน้า ปี พ.ศ. 2560 ครับ

มนทิรา สามโกเศศ
วรท-สิรินุช-ยูกิ-เอมิ สามโกเศศ
วริมน สามโกเศศ

วรากรณ์ สามโกเศศ
• varakorn.com
• facebook
- วรากรณ์-วีรกร ตรีเศศ
- วรากรณ์ สามโกเศศ

...........................................................................

ข้อเขียนในสิ่งละอันพันละน้อย 2559

 

 

จำนวนการเยี่ยมชม 958412 ครั้ง