วรากรณ์ สามโกเศศ

วรากรณ์-วีรกร ตรีเศศสิ่งละอันพันละน้อย 2560 > คำนำ

          ปี 2559 ที่ผ่านไปคนไทยพบความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตจนแทบจะไม่มีกำลังใจส่งใจอวยพรถึงกันในวันปีใหม่ 2560 นี้ อย่างไรก็ดีมนุษย์ทุกคนอยู่ภายใต้กฎความจริงที่นักปราชญ์ตะวันตกได้กล่าวไว้ นั่นก็คือ “Life goes on” ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตาม ชีวิตต้องเดินต่อไปเสมอ และภายใต้สภาพจิตใจที่เศร้าสลดและกฎของชีวิต ผมขอ “สวัสดีปีใหม่ 2560” ส่งความปรารถนาดีถึงท่านผู้ใหญ่ที่เคารพปิยมิตร ตลอดจนน้องๆ และศิษย์ที่รัก ผ่าน “สิ่งละอันพันละน้อย” เล่มที่ 14 นี้

          ถึงแม้ผมจะมิได้ทำงานประจำแล้ว แต่ตลอดปี 2559 มีงานประเภท“โน่น-นี่-นั่น” ให้ทำอยู่ตลอดเวลา งานเหล่านี้ล้วนเป็นงานรับใช้ชาติและสังคม ถึงจะยุ่งวุ่นวาย แต่ผมก็มีความสุข เพราะเป็นไปตามความตั้งใจของการใช้เวลาที่เหลือของชีวิตครับ

          ปีที่ผ่านไปผมได้ทำสิ่งที่ฝันไว้สำเร็จบางอย่าง เช่น เดินขึ้นภูกระดึง เดินทางไปประเทศกำลังพัฒนามากขึ้น ได้อ่านหนังสือมากขึ้น แต่ยังไม่ได้ใช้เวลามากสมใจกับการอยู่กับเพื่อน การพาภรรยาไปหาหมอ การมีเวลาอยู่กับหลาน ฯลฯ ปีใหม่นี้ตั้งใจจะทำสิ่งเหล่านี้ให้ได้ครับ

          ผมขออัญเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2520 เพื่อความเป็นสิริมงคล “.....ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพเลื่อมใสของชาวไทยจงปกปักรักษาท่านทั้งหลายให้ปราศจากภัยอันตรายและเหตุชั่วร้ายทุกสิ่ง บันดาลให้แต่ละคนมีกำลังกาย กำลังใจ กำลังปัญญา และกำลังสามัคคีอันแข็งแกร่งพร้อมเพรียงสามารถที่จะประกอบกรณียกิจ นำพาประเทศชาติให้ดำเนินต่อไปโดยสวัสดี และสามารถที่จะธำรงอิสรภาพอธิปไตย พร้อมทั้งความเจริญร่มเย็นเป็นผาสุกของบ้านเมืองให้สถาวรอยู่ตลอดไป

          ขอทุกท่านจงประสบแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล และสิ่งที่พึงปรารถนาตลอดปีใหม่นี้ทั่วหน้ากัน”

 

มนทิรา สามโกเศศ
วรท-สิรินุช-ยูกิ-เอมิ สามโกเศศ
วริมน สามโกเศศ

วรากรณ์ สามโกเศศ
• varakorn.com
• facebook
- วรากรณ์-วีรกร ตรีเศศ
- วรากรณ์ สามโกเศศ

...........................................................................

ข้อเขียนในสิ่งละอันพันละน้อย 2560

 

 

จำนวนการเยี่ยมชม 898200 ครั้ง