วรากรณ์ สามโกเศศ

วรากรณ์-วีรกร ตรีเศศสิ่งละอันพันละน้อย 2561 > คำนำ

          ขอใช้ “สิ่งละอันพันละน้อย” เล่มที่ 15 นี้ เป็นสื่อนาความนับถือและ ความปรารถนาดีมายังท่านผู้ใหญ่ที่ผมเคารพ ปิยมิตร น้อง ๆ ตลอดจนศิษย์ที่รัก ทั้งหลาย

          การไม่ได้ทำงานประจำที่ใด ทำให้ความรับผิดชอบและความเครียดที่ตามมา ลดลงไปมาก งานกรรมการต่างๆ ของหลวงและราษฎร์ตลอดจนการบรรยายเป็นครั้งเป็นคราวเป็นงานสำคัญที่ต้องให้ความสนใจและรับผิดชอบ แต่ก็มีลักษณะแตกต่าง ออกไป ดังนั้นปัจจุบันผมจึงรู้สึกว่ามีความผ่อนคลาย สนุกกับงานที่ทำและมีความสุข ตามอัตภาพภายใต้ความจำกัดของสภาพร่างกายและปัจจัยแวดล้อม

          ความสุขที่แท้จริงและยั่งยืนมาจากภายใน มิได้มาจากภายนอกซึ่งเป็นสิ่งที่ เราควบคุมไม่ได้ นี่คือสิ่งที่ผมอยากบอกผู้อ่อนวัยกว่าครับ ณ จุดนี้ของชีวิต

          ปีนี้ครอบครัวเราได้ลูกชายเพิ่มขึ้นหนึ่งคน นิโคลัสเป็นคนสิงคโปร์ เชื่อสายจีน แต่งงานกับปูมเมื่อต้นปี 2560 ทั้งสองรู้จักกันมานานหลายปี บุพเพสันนิวาสทำให้เขาพบกันที่อังกฤษ ตอนปูมไปเรียนปริญญาโท ทั้งสองเรียนจบปริญญาตรีที่ออสเตรเลียเหมือนกัน มีรสนิยมและค่านิยมในชีวิตที่สอดคล้องกัน ส่วนยูกิและเอมิ หลานปู่และย่ามีอายุ 8 ขวบ และ 4 ขวบ ตามลำดับ ทั้งสองกำลังเติบโตและเรียนรู้อย่างมีความสุขในครอบครัวของปั้มและเปิ้ลที่อบอุ่น เราสองคนแต่งงานกันมาครบ 43 ปี มีความพอใจชีวิตและซาบซึ้งอย่างยิ่งกับทุกสิ่งที่ได้รับมาในชีวิต ช่วงเวลาที่เหลือคือ “การแจกของ-ส่องตะเกียง” ตามคติของจีนสาหรับผู้สูงวัยซึ่งหมายถึงการให้และการส่องปัญญานำทางชีวิตแก่ผู้มีวัยน้อยกว่า

          ในวาระปีใหม่ 2561 ขออาราธนาอานุภาพแห่งความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น อย่างมีเมตตากรุณา (compassion) โปรดบันดาลให้ทุกท่านประสบความสุขและ พานพบเรื่องราวอันงดงามที่เป็นสิ่งบันดาลใจในชีวิตครับ

วรากรณ์ สามโกเศศ
• varakorn.com
• facebook
- วรากรณ์-วีรกร ตรีเศศ
- วรากรณ์ สามโกเศศ

มนทิรา  
วรท-สิรินุช-ยูกิ-เอมิ
วริมน-นิโคลัส

 ...........................................................................

ข้อเขียนในสิ่งละอันพันละน้อย 2561

 

จำนวนการเยี่ยมชม 779086 ครั้ง