วรากรณ์ สามโกเศศ

วรากรณ์-วีรกร ตรีเศศคอลัมน์ ?อาหารสมอง? กรุงเทพธุรกิจ > ยุคต่อจากสมาร์ทโฟน

วรากรณ์  สามโกเศศ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
12 มิถุนายน 2561

          ผู้ที่ติดสมาร์ทโฟนเป็นยาเสพติดบางคนอาจสงสัยว่าเราเป็นขี้ยากันมาประมาณ 10 ปี แล้ว ต่อจากนี้ไปจะมีอะไรให้เราเสพอีก ข้อสงสัยนี้สอดคล้องกับการวิเคราะห์ของ IMF และ Morgan Stanley ที่ว่าโลกกำลังอยู่ในขั้นแรกของการเปลี่ยนผ่านจากปลายยุคของอุปกรณ์อินเตอร์เน็ตเคลื่อนที่(mobile internet ซึ่งครอบคลุมทั้งสมาร์ทโฟน แท็บเบล็ท แล็ปท็อป และเครื่องมือชนิดอื่น) สู่ยุคใหม่ของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ข้อมูลเป็นศูนย์กลาง (data-centered computing era) หลักฐานที่เริ่มเห็นก็คือขณะนี้ยอดขายสมาร์ทโฟนในระดับโลกไม่ขยายตัวร้อนแรงดังที่เคยเป็นมา

          ปรากฏการณ์นี้เป็นข่าวดีสำหรับบางเศรษฐกิจในเอเชีย ซึ่งได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวัน ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนเทคโนโลยีไอทีมานาน การขยายตัวอย่างร้อนแรงของอุปกรณ์ยุคใหม่ซึ่งได้แก่เครื่องมือหรืออุปกรณ์เทคโนโลยีที่พกติดตัวได้ และเครื่องใช้ไฟฟ้าประจำบ้านที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตช่วยคานยอดขายสมาร์ทโฟนที่เย็นลงไปพอควร ซึ่งมีผลกระทบต่อผู้ผลิตในประเทศเหล่านี้อยู่ในปัจจุบัน

          อุปกรณ์ยุคใหม่กำลังปรากฏตัวชัดขึ้นมาทุกขณะโดยกำลังแข่งขันและกำลังทดแทนอุปกรณ์อินเตอร์เน็ตเคลื่อนที่ ซึ่งสิ่งใหม่เหล่านี้รวมเทคโนโลยีหลายอย่างเข้าด้วยกันในตัวของมันเองโดยอาศัยข้อมูลเป็นหัวใจ เช่น AI (Artificial Intelligence) / IOT (Internet Of Things ซึ่งหมายถึงการเชื่อมต่ออุปกรณ์หรือชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ที่ฝังตัวอยู่ในสิ่งรอบตัวเข้าด้วยกันผ่านอินเตอร์เน็ตโดยสามารถส่งและรับข้อมูลถึงกันได้) / Virtual Reality (เช่น สวมหมวกที่มีแว่นตาซึ่งเมื่อมองเข้าไปแล้วจะเห็นเสมือนว่าตนเองอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วย )และ Augmented Reality (เช่น ภาพในสมาร์ทโฟนที่ปรากฏข้อมูลบอกอายุของตึก สถานที่ของห้องน้ำ ภาพรถที่กำลังวิ่งมาจากอีกถนนหนึ่ง ข้อมูลพยากรณ์อากาศ ฯลฯ Google Glass คือประดิษฐกรรมที่รู้จักกันดี)

          ตัวอย่างของอุปกรณ์ที่ขายดีอย่างมากในปัจจุบันได้แก่กล้องถ่ายรูปที่ติดอยู่กับตัวผู้ถ่ายตลอดเวลา (ที่สร้างสำหรับตำรวจและทหารสามารถบันทึกวิดิทัศน์และภาพถ่ายของผู้คนและสถานที่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นหน้าคน ป้ายทะเบียนรถ ข้อมูลที่ได้รับจาก IOT ในกล้องจะส่งไปวิเคราะห์หาความผิดปกติของสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น หรือตรวจจับบุคคลหลบหนี หรือรถที่คดีค้างอยู่โดยเทียบกับข้อมูลที่เก็บไว้)

          ยอดขายทั่วโลกของกล้องติดตัวดังกล่าวคาดว่าจะถึง 5.6 ล้านหน่วยในปี 2021 ซึ่งเป็นสามเท่าของยอดขายประมาณ 1.6 ล้านหน่วยในปี 2018

          อุปกรณ์อื่นได้แก่สมาร์ทวอช ซึ่งให้ข้อมูลสุขภาพ การออกกำลังกาย จำนวนก้าว ที่เดิน แคลอรี่ที่เผาผลาญ การเต้นของหัวใจ ตลอดจนข้อมูลต่าง ๆ จากสมาร์ทโฟนฯลฯ นั้นคาดว่าจะขายได้ 81 ล้านเรือนในปี 2021 โดยเพิ่มขึ้นจาก 48 ล้านเรือนในปี 2018

          การใช้โดรนและหุ่นยนต์เพื่อรับใช้มนุษย์ ได้แก่การสำรวจพื้นที่เกษตรกรรมทางอากาศ การพยากรณ์ผลผลิต ความบันเทิง การถ่ายภาพมุมไกล ฯลฯ ของโดรน และเครื่องดูดฝุ่น อุปกรณ์ทุ่นแรงในบ้านในการยกหรือแบกหาม การเป็นเพื่อนมนุษย์ในรูปของคนหรือ สัตว์เลี้ยง ฯลฯ ฃองหุ่นยนต์ ก็จะขยายตัวเช่นเดียวกัน โดยคาดว่ายอดขายจะเพิ่มอีกหนึ่งเท่าตัวในปี 2021

          เทคโนโลยีทั้ง AI / IOT / Virtual และ Augmented Reality ตลอดจนเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์จะเชื่อมประสานกันเป็นอุปกรณ์ใหม่ที่รับใช้มนุษย์ไม่ว่าในการทำงานหรือบันเทิงได้อย่างน่าพอใจมากกว่าการเป็นเพียง mobile internet เท่านั้น
ดีมานด์ของอุปกรณ์เหล่านี้จะเพิ่มขึ้นเมื่อผู้บริโภคเห็นประโยชน์ (สัพพลายเป็นตัวสร้าง ดีมานด์) และจะก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า derived demand ของอุปกรณ์ชิ้นส่วนอิเล็กโทรนิกส์ของสินค้าใหม่เหล่านี้ตามมา ซึ่งกลุ่มประเทศจีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และไต้หวัน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและมีฐานการผลิตเดิมอยู่แล้วจะได้ประโยชน์ ส่วนใครจะได้

          จะเสีย จะได้มากกว่ากันนั้น ยากที่จะหยั่งรู้ได้เนื่องจากเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าตลอดเวลาจนมีสินค้าใหม่ออกสู่ตลาดอยู่เสมอ ( Sony กำลังพัฒนา sensorsสำหรับเทคโนโลยี 3D ที่มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมต่อกับ IOT กล่าวคือสามารถ “อ่าน” สิ่งที่เป็น 3 มิติ และนำไปประยุกต์ต่อได้อย่างคล่องตัว )ในขณะที่ดีมานด์ของผู้บริโภคในโลกก็พลิกผันอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน

          นอกเหนือจากการเป็นอุปกรณ์ใหม่ที่หวือหวาและ“ทันสมัย” กว่าสมาร์ทโฟนแล้ว การที่คนในโลกมีสมาร์ทโฟนกันมากขึ้นทุกที (มีประมาณการว่ามีคนใช้ 2.1 พันล้านคนในประชากรโลก 7 พันล้านคน) มีผลทำให้ยอดขายไม่พุ่งขึ้นมากเหมือนที่ผ่านมา จนเชื่อกันว่าธุรกิจภาคสมาร์ทโฟนจะไม่รุ่งเหมือนที่เคยเป็นมา ถึงแม้ว่าในแต่ละปีจะมีจำนวนการผลิตมากมายกว่าอุปกรณ์ใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นก็ตามแต่ประเด็นที่กล่าวถึงในที่นี้คือแนวโน้มในอนาคตของธุรกิจเทคโนโลยีสมัยใหม่

          ก้อนหินทุกก้อนที่ขว้างขึ้นไปแล้วต้องตกลงมาฉันใด สรรพสิ่งทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นความนิยมของสินค้า ลาภ ยศและสรรเสริญ ตลอดจนสังขารก็ฉันนั้น ทุกอย่างแปรเปลี่ยนไปตามเวลาซึ่งเป็นศัตรูตัวสำคัญที่สุดของมนุษยชาติเพราะมันทำลายทั้งความงามและความสุข

          การยอมรับสัจธรรมของเวลาเท่านั้นที่จะทำให้พอรับเอามันมาเป็นเพื่อนได้
 

 

 

จำนวนการเยี่ยมชม 938911 ครั้ง