วรากรณ์ สามโกเศศ

วรากรณ์-วีรกร ตรีเศศสิ่งละอันพันละน้อย 2562 > คำนำ

 

          อีกครั้งที่ผมขอใช้ “สิ่งละอันพันละน้อย” ซึ่งดำเนินอย่างต่อเนื่องมาเป็นเล่มที่ 16 นี้ เป็นตัวแทนแห่งความรักนับถือและความปรารถนาดีมายังท่านผู้ใหญ่ ปิยมิตร น้อง ๆ ตลอดจนศิษย์ที่รักทั้งหลาย

         การที่เราได้มาพบกันผ่านหนังสือเล่มน้อยนี้อีกครั้งในทุกปีใหม่นั้นมิใช่เรื่องธรรมดา เพราะมันย่อมมีสิ่งต่าง ๆ ที่ได้เกิดขึ้นมากมายในรอบ 365 วัน ที่ผ่านมาทั้งร้ายและดี แต่เราก็สามารถเอาชนะมันจนมีวันนี้ได้

         การเป็นคนสูงอายุนั้นโดยแท้จริงแล้ว เป็นการประกาศชัยชนะแก่ชาวโลกในลักษณะหนึ่ง เพราะถ้าหากไม่แน่จริงไม่อยู่จนถึงวันนี้ได้หรอก คงตายไปนานแล้วด้วยสารพัดโรคและภัย การมีชีวิตเพิ่มขึ้นในแต่ละวันของผู้สูงอายุจึงเป็นการท้าทายโดยแท้

         ผมยังคงทำงาน “โน่น นี่ นั่น” เหมือนเดิม รับใช้ชาติและสังคมในหน้าที่ต่าง ๆ ที่ไม่ใช่งานประจำ ความเครียดจึงมีน้อย มีความผ่อนคลาย และสนุกกับงานที่ทำ มีความสุขตามอัตภาพภายใต้ข้อจำกัดของสังขารซึ่งจัดว่าอยู่ในสภาพที่ “พอไปได้” แต่ก็ไม่ประมาท

         ลูกทั้งสองคนก็มีครอบครัวที่มีความสุข สามารถพึ่งตนเองได้ มีคุณธรรม และเป็นพลเมืองดีของสังคมซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เราทั้งสองพอใจ เราแต่งงานกันมาครบ 44 ปี โดยไม่นึกว่าจะมีชีวิตอยู่ถึงวัยนี้ และได้อยู่พึ่งพากันในวัยปลายชีวิต นับว่าเราทั้งสองโชคดีมาก เราพอใจชีวิต และซาบซึ้งอย่างยิ่งกับทุกสิ่งที่ได้รับมาในชีวิต เราจะใช้เวลาที่เหลือทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นตามที่เราสามารถจะทำได้ครับ

         ในโอกาสปีใหม่ 2562 ขออาราธนาพลานุภาพแห่งความดีงาม จงคุ้มครองท่านและทุกคนที่ท่านรักให้ปราศจากโรคภัยและอุบัติเหตุภยันตรายที่ไม่คาดฝันทั้งปวง สิ่งเศร้าหมองซึ่งเป็นเรื่องปกติของชีวิตจงเกิดขึ้นน้อยที่สุด

         ขอให้ปี 2562 เป็นอีกปีหนึ่งของห้วงเวลาแห่งความสุขที่สุดในชีวิตของทุกท่านครับ

 

วรากรณ์ สามโกเศศ
• varakorn.com
• facebook
- วรากรณ์-วีรกร ตรีเศศ
- วรากรณ์ สามโกเศศ

มนทิรา  
วรท-สิรินุช-ยูกิ-เอมิ
วริมน-นิโคลัส

 ...........................................................................

ข้อเขียนในสิ่งละอันพันละน้อย 2562

 

จำนวนการเยี่ยมชม 994607 ครั้ง