วรากรณ์ สามโกเศศ

วรากรณ์-วีรกร ตรีเศศสิ่งละอันพันละน้อย 2556 > คำนำ

"หลายครั้งเราต้องประสบสิ่งที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อน   
เคล็ดลับของความสำเร็จคือต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้  
ขอให้กล้าหาญและเชื่อมั่น และจะโชคดี"
พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

คำนำ

 

          “สิ่งละอันพันละน้อย”  ฉบับปีพุทธศักราช 2556 เล่มนี้ขออัญเชิญพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ซึ่งทรงคุณค่าอย่างยิ่ง เพื่อเป็นสิริมงคลแก่การเริ่มต้นปีใหม่ 2556  
          เมื่อครั้งที่ผมได้เขียนคำนำของ “สิ่งละอันพันละน้อย” ของเล่มปีก่อน    ก็ไม่มั่นใจว่าจะได้มีโอกาสเขียนเช่นนี้อีกหรือไม่     ถึงแม้สุขภาพจะดีตามสมควรแต่ก็ไม่อาจประมาทชีวิตได้       ดังนั้นเมื่อโอกาสนี้มาถึงอีกครั้งจึงรู้สึกยินดีที่ทั้งคนเขียนและญาติมิตรที่เคารพซึ่งเป็นคนอ่านยังได้พบกันอยู่
          ตลอดปี 2555 ที่ผ่านไป     ผมพักการเขียน 2 คอลัมน์ต่อสัปดาห์ในหนังสือพิมพ์และนิตยสารซึ่งได้กระทำติดต่อกันมากว่า 15 ปี     จึงมีเวลาเหลือไปดูภาพยนตร์จาก DVD     อ่านหนังสือ    ทำงานราษฎร์ งานหลวง        และงานสังคมรวมแล้วเต็มมือหรืออาจจะเกินเช่นเคยเพื่อพยายามเดิน (วิ่ง) ตามเส้นทางของการสร้างความหมายให้ชีวิต
          ผมต้องขอสารภาพว่า  ปี 2555 เป็นปีที่ผมเบื่อหน่ายข่าวสารรอบตัวอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน       ผมแทบไม่ได้ดูโทรทัศน์เลย     อ่านหนังสือพิมพ์ก็น้อยที่สุดพอไม่ให้ตกข่าวเท่านั้น      ผมได้มีโอกาสไปประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ    รู้สึกว่าใน 10 ปีที่ผ่านมานี้เขาต่างก้าวหน้ากันไปเร็วมาก
          อย่างไรก็ดีความรู้สึกอยากเขียนตามความเคยชินยังมีอยู่แต่ก็อยากทำอะไรที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง     ดังนั้นจะเริ่มเขียนคอลัมน์ทุกสัปดาห์อีกครั้งในหนังสือพิมพ์ฉบับที่ไม่เคยเขียนลงเป็นประจำตั้งแต่ปีใหม่นี้เป็นต้นไป     และจะเขียนคอลัมน์ในนิตยสารเกี่ยวกับเด็กและครอบครัวเดือนละครั้ง    ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเอาความรู้เศรษฐศาสตร์มาประยุกต์กับชีวิต
          อีกครั้งหนึ่งในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2556       ผมขอมอบ  “สิ่งละอันพันละน้อย”  ซึ่งได้จัดพิมพ์ต่อเนื่องกันมาทุกปีและเล่มนี้เป็นเล่มที่ 10   เป็นตัวแทนความขอบคุณและความซาบซึ้งใจในความปรารถนาดีที่ผู้ใหญ่     ญาติพี่น้อง     ปิยมิตร     เพื่อนร่วมงาน    น้อง ๆ    ตลอดจนศิษย์ที่รักทั้งหลายได้มอบให้แก่ผมและครอบครัว
          ขอพระบารมีและอิทธิอำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย     ตลอดจนอานุภาพแห่งความศรัทธาในความดี    ความงาม    และความจริง    โปรดคุ้มครองท่านและทุกคนที่ท่านรักให้ปราศจากโรคภัย     ปลอดสิ่งเศร้าหมองตลอดจนอุบัติเหตุภยันตรายที่ไม่คาดฝันทั้งปวง     และขอให้ปี 2556 เป็นอีกปีหนึ่งแห่งความสุขและความสมหวัง
 
วรากรณ์  สามโกเศศ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มนทิรา   สามโกเศศ
วรท-สิรินุช-ยูกิ   สามโกเศศ
วริมน    สามโกเศศ
--------------------------------------------
 
 
ข้อเขียนในสิ่งละอันพันละน้อย 2556

จำนวนการเยี่ยมชม 958413 ครั้ง