บันทึกเสียงจากรายการวิทยุ

คลิปเสียงนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายการรับวันใหม่

ปี 2546
ยาแวเลี่ยม…23 กรกฎาคม 2546
กล้วย …28 กรกฎาคม 2546
ยาเสียสาว …30 กรกฎาคม 2546
กล้วย (2) …5 สิงหาคม 2546
กฎว่าด้วยการสอนวิชา…11 สิงหาคม 2546
วันสันติภาพ…26 สิงหาคม 2546
การเพาะพันธุ์ปลา…1 กันยายน 2546
โรคเบาหวาน…2 กันยายน 2546
กลไกตลาด…16 กันยายน 2546
การให้คำแนะนำ…22 กันยายน 2546
เอธิโอเปีย…15 ธันวาคม 2546
การกล่าวตำหนิ…16 ธันวาคม 2546

ปี 2547
ปลาทูน่า…20 เมษายน 2547
ผลเสียของการดื่มแอลกอฮอล์…7 เมษายน 2547

ปี 2548
ความปลอดภัยของเครื่องบิน…8 สิงหาคม 2548
โรคมาลาเรีย…18 สิงหาคม 2548
บาดทะยัก…20 สิงหาคม 2548
งานวิจัยเรื่องแมว…23 สิงหาคม 2548
หนังสือเรื่องสุนัข…25 สิงหาคม 2548
รอยสัก…22 กันยายน 2548
การจับเท็จ…4 ตุลาคม 2548
ชนชาติและเชื้อชาติไทย…3 พฤศจิกายน 2548
สินสอด…23 พฤศจิกายน 2548
การป้องกันตัวเองของผู้หญิง…1 ธันวาคม 2548

ปี 2549
การออกกำลังกาย …25 มกราคม 2549
เนื้อจิงโจ้…11 มกราคม 2549
โมซาด …24 มกราคม 2549
เครื่องออกกำลังกาย…1 มีนาคม 2549
การสู้วัวในสเปน 1…28 มีนาคม 2549
ความทะเยอทะยาน…9 มีนาคม 2549
การสู้วัวในสเปน 2…29 มีนาคม 2549
เครื่องจับเท็จ…20 มิถุนายน 2549
ผู้ชายแพ้ท้อง…27 เมษายน 2549
ฝิ่น…20 มิถุนายน 2549
การเสียทรัพย์…6 กรกฎาคม 2549
เงินซ่อนของภรรยาญี่ปุ่น…8 สิงหาคม 2549
วิธีการออม…5 กรกฎาคม 2549