ข้อเขียนอื่นๆ

  • ลงทุนอย่างทันสมัย และสุขใจด้วยแนวคิด Noble Obligation
    จาก The Leader of WEALTH (SCB ไทยพาณิชย์) Issue 01, 2012  
  • เป็นหนี้ อย่างไรให้มีความสุข 
    จากหนังสือ “แสงแห่งความคิด” ของ บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด 
  • การพัฒนาความเป็นบัณฑิตสู่การเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก