ปราบคน “โกงชาติ” “โกงแผ่นดิน”

วรากรณ์  สามโกเศศ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
10
กุมภาพันธ์  2558

Photo by Michal Matlon on Unsplash

          เห็นภาพคนพลิกดูประกาศเปิดเผยทรัพย์สินของคณะรัฐมนตรีและสมาชิก สนช. ที่แขวนไว้ข้างฝาเป็นปึก ตลอดจนสถิติการมาประชุมและลงคะแนนของสมาชิกรัฐสภาแล้วรู้สึกขำ คนเราจะพยายามหลบความโปร่งใสอะไรกันได้ขนาดนั้น ถ้าเราต้องการปราบคอร์รัปชั่นกันจริงจังแล้ว ข้อมูลนี่แหละเปรียบเสมือนอาวุธที่คมกว่าคำพูดมนุษย์ และคมกว่าดาบเป็นไหน ๆ

          พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ บรรยายที่ วปอ. เมื่อเร็ว ๆ นี้ในลักษณะที่ฝรั่งกล่าวถึง คนสูงอายุที่พูดอย่างไม่ต้องเกรงใจใครแล้วว่าท่าน speak his mind ท่านพูดได้โดนใจคนไทยค่อนประเทศ ในตอนหนึ่ง “…..ผมเคยถามเรื่องคดีว่าทำไมคดีโกงเรื่องนี้ไม่เสร็จเสียทีนานแล้ว เขาก็จะตอบว่าขั้นตอนเยอะ แต่ผมก็บอกว่าขั้นตอนสามารถแก้ได้

          ประเทศไทยมีศาลมากมาย ทั้งศาลยุติธรรม ศาลภาษี ซึ่งถ้าเราจะตั้งศาลฉ้อราษฎร์บังหลวงดีหรือไม่ เอาคดีนี้ไปดำเนินการให้เร็ว เพื่อลดขั้นตอนให้เร็ว ช่วยกันตั้งดีหรือเปล่า …..

          การใช้กฎหมายกับคนโกงชาติ โกงแผ่นดิน ต้องใช้ในลักษณะหลักนิยมของทหารม้า ที่บอกว่ารวดเร็ว รุนแรง เด็ดขาด ผมคิดว่าการเล่นงานคนโกงต้องใช้หลักการเหล่านี้ ต้องเร็ว ลงโทษรุนแรง มีความเด็ดขาดในการปราบปราม เพื่อให้มีคนดีมากกว่าคนโกง…..”

          สิ่งที่พลเอกเปรมพูดตรงกับทฤษฎีเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม ซึ่งเป็นแนวศึกษาสมัยใหม่ว่า “มนุษย์ไม่กลัวภัยไกลตัว หากกลัวสิ่งที่คิดว่าเป็นภัยใกล้ตัว” มนุษย์รู้ดีว่าเหล้าบุหรี่ การบริโภคอาหารมากเกินความพอดีบั่นทอนสุขภาพแต่ก็ไม่กลัว ยังคงดื่ม สูบ กิน เป็นปกติเพราะเห็นว่าภัยอยู่ไกลตัว แต่ถ้ามีใครเอาปืนไปจ่อหัวบังคับไม่ให้ทำสิ่งเหล่านี้แล้ว มนุษย์จะหยุดทันทีเพราะคิดว่า (ไม่ต้องคิดละเพราะเห็นกันจะจะ) ถูกยิงตายแน่หากไม่หยุด

          ถ้าคดีคอร์รัปชั่นใช้เวลาเป็น 10 ปี และมีโอกาสหลุดสูง ระหว่างเวลานั้นก็ใช้เงินทองที่โกงมาอย่างสนุกสนานแถมเอาเงินที่โกงมาไปต่อยอดให้รวยยิ่งขึ้นอีกด้วย อย่างนี้ไม่มีใครกลัวคอร์รัปชั่น แต่ถ้าการลงโทษรวดเร็ว รุนแรง และเด็ดขาดแล้ว ความกล้าที่จะโกงก็หดหายไปเพราะเปรียบเสมือนกับถูกเอาปืนจ่อหัว          

          คำพูดของพลเอกเปรมสะใจคนจำนวนมากที่หน่ายใจกับความไม่ศักดิ์สิทธิของกฎหมายในเรื่องคอร์รัปชั่น การดูเหมือนว่าไม่มีใครใส่ใจจริงจัง ปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรม ท่านใช้ คำแรงเช่น “โกงชาติ” “โกงแผ่นดิน” “การติดเชื้อโรคการโกง”

          นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบิลในปี 1992 Garry Backer ได้นำเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์กับสังคมวิทยาเพื่ออธิบายปรากฏการณ์หลายเรื่องเช่นในเรื่องคอร์รัปชั่นซึ่งก็คือ “การเอาอำนาจที่รัฐมอบให้เพื่อประโยชน์แห่งสาธารณะมาเป็นประโยชน์แก่ตนเอง”

          Becker เชื่อว่ามนุษย์ใช้เหตุใช้ผลในการตัดสินใจโดยจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามที พฤติกรรมของมนุษย์เป็นไปตามแรงจูงใจ โดย “แต่ละคนพยายามแสวงหาสิ่งที่ตนเข้าใจว่าเป็น ‘สวัสดิการ’ (welfare) ให้มากที่สุด ซึ่ง “สวัสดิการ” ในที่นี้มิได้ หมายถึงรายได้เท่านั้น หากหมายถึง “ความพอใจจากการทำสิ่งดี ๆ ให้คนอื่น หรือความตื่นเต้นจากอะไรที่แหกคอกออกไปก็ตามที”

          ในการคอร์รัปชั่น ผู้กระทำเป็นคนมีเหตุมีผลในการลงมือ เมื่อใดที่ “สวัสดิการ” หรือผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดจากคอร์รัปชั่นสูงกว่าต้นทุน หรือผลเสียแล้วจะลงมือเสมอ

          ในด้านผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับประกอบด้วยสองส่วนคือ (ก) ความเป็นไปได้ในการได้รับผลประโยชน์กับ (ข) ขนาดของประโยชน์ กล่าวคือถ้าคอร์รัปชั่นนั้นง่ายก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะได้รับ สำหรับด้านผลเสียก็ประกอบด้วยสองส่วนคือ (ก) ความเป็นไปได้ในการถูกลงโทษและ (ข) กับบทลงโทษ ด้วยคำอธิบายเช่นนี้ Becker ชี้ทางสวรรค์ให้เห็นว่าสิ่งที่จะหยุดยั้งคอร์รัปชั่นนั้นไม่ใช่บทลงโทษแต่เพียงอย่างเดียวหากแต่เป็นความเป็นไปได้ในการถูกลงโทษอย่างหนักซึ่งขึ้นอยู่กับการถูกจับและความรุนแรงของบทลงโทษ

          ถ้าคอร์รัปชั่นแล้วไม่เคยมีใครถูกจับเลย ไม่ว่าบทลงโทษสูงแค่ไหน คอร์รัปชั่นก็จะเกิดขึ้นเสมอ ดังนั้นประสิทธิภาพของการลงโทษซึ่งก็คือประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในการสู้กับคอร์รัปชั่น

          ถ้าทุกการคอร์รัปชั่นถูกจับลงโทษอย่างรุนแรง เด็ดขาด อย่างทันควัน คนทำก็จะเห็นเป็นภัยใกล้ตัว ความเกรงกลัวก็จะเกิดขึ้น แต่ถ้าคดีเรื่อยเฉื่อยแฉะและเพียงถูกเขกเข่า ในท้ายสุด คอร์รัปชั่นก็บานเป็นดอกเห็ด

          น่ายินดีที่ขณะนี้มีการเคลื่อนไหวกันในเรื่องปราบคอร์รัปชั่นจากภาครัฐ มีการตั้งคณะกรรมการระดับชาติที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีกรรมการอีกหลายชุด ทั้งหมดเป็นความพยายามที่ดี แต่ถ้าจะให้ประชาชนซาบซึ้งในความเอาจริงในเรื่องคอร์รัปชั่นแล้ว เรื่องที่สามารถทำได้ทันทีเป็น Quick Wins ก็คือ (1) ขอให้ ปปช. DSI ตำรวจ และหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องรายงานความก้าวหน้าของคดีคอร์รัปชั่นที่อยู่ในมือทั้งหมดให้ประชาชนทราบว่าขณะนี้เดินทางถึงจุดไหนแล้ว และคดีจะหมดอายุความเมื่อใด (คดีที่คนร้ายจำนวนเท่าทีมฟุตบอลเข้าไปขนเงินบ้านปลัดกระทรวงคมนาคม คดีรับสินบนของผู้ว่าการการท่องเที่ยวที่ยาวนานจนฝรั่งผู้จ้างได้ติดคุกจน ออกมาแล้ว คดีคอร์รัปชั่นก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิหลายคดี ฯลฯ)

          (2) ขอให้มีการเร่งรัดคดีคอร์รัปชั่นทุกคดีในทุกหน่วยงานให้เห็นผลชนิดที่เห็นว่ามีการเคลื่อนไปอีกก้าวหนึ่งในทิศทางที่เอาคนผิดเข้าคุกในเวลาหนึ่งเดือน

          แค่นี้คนก็จะแซ่ซ้องกันทุกแห่งหน และมิได้เป็นการแทรกแซง มิได้ทำลายความปรองดอง (เอาคนคอร์รัปชั่นเข้าคุกมันเกี่ยวกับการให้คนเลิกขัดแย้งกันตรงไหน) หากแต่เป็นการดำเนินการทางกฎหมายที่ประเทศใด ๆ ในโลกเขาก็ทำกันทั้งนั้น เกาหลีเอาอดีตประธานาธิบดีติดคุกมา 2 คนแล้ว อดีตประธานาธิบดีไต้หวันยังอยู่ในคุก อดีตประธานาธิบดีอิสราเอลก็ติดคุก อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญอินโดนีเซียก็ยังอยู่ในคุก ฯลฯ

          ความโปร่งใส (transparency) เป็นสิ่งน่าอัศจรรย์ที่ป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชั่นได้ชะงัด ถ้าข้าราชการและพนักงานของรัฐระดับสูงเช่นเดียวกับคณะรัฐมนตรีและสมาชิกรัฐสภาต้องเปิดเผยทรัพย์สินต่อสาธารณชนแล้ว ข้อมูลที่เปิดเผยเหล่านี้แหละจะตามมาปาดคอถ้าฉ้อราษฎร์ บังหลวงไว้ อีกทั้งเป็นจุดอ้างอิงของทรัพย์สินที่จะเพิ่มขึ้นในวันหน้า

          แต่ถ้าเป็นการเปิดเผยแบบปะข้างฝาแล้วก็น่าขบขัน มันจะต้องเป็นข้อมูลที่อยู่ในรูปที่สามารถนำไปวิเคราะห์ต่อได้เชิงอิเล็กทรอนิกส์ดังที่เรียกว่า machine processable อีกทั้งต้องเปิดเผยให้รู้เสมอหน้ากันไม่ใช่ให้บางกลุ่มรู้ และต้องเป็นข้อมูลพื้นฐาน มิใช่สรุปวิเคราะห์มาเรียบร้อยแล้วซึ่งอาจถูกบิดเบือนได้

          คนขี้โกงนั้นกลัวความโปร่งใสเหมือนผีกลัวใบหนาด ประเด็นการปราบคนโกงแผ่นดินให้ได้ผลชะงัดอยู่ตรงที่การทำให้ใบหนาดสร้างความเจ็บปวดให้แก่ผีได้จริง ๆ ไม่ใช่แค่เพียงทำให้คัน ๆ เพราะใบหนาดถูกธนบัตรลูบขนไปหมดแล้ว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *